Zaproszenie do składania ofert na zakup samochodu

 

Informujemy, że dokonano wyboru oferty.