Rekrutacja

 

Rekrutacja do naszej Bursy będzie przeprowadzana na podstawie:

 

UCHWAŁY NR XIII/272/19 RADY MIASTA BYDGOSZCZY

z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów i dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

Podanie do Bursy można dostarczyć od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 –  14:00. 

 

UWAGA!

Osoby ubiegające się o miejsce w Bursie obowiązkowo muszą dostarczyć wypełniony komplet dokumentów (WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO BURSY   i   ZAŚWIADCZENIE ZE SZKOŁY O PODJĘCIU NAUKI). Dodatkowo można złożyć dokumenty o których mowa w § 2. punkt 2)  Uchwały Rady Miasta. Kandydaci, którzy nie złożą pełnej dokumentacji nie będą rozpatrywani przez Komisję.

 

Dokumenty można składać do dnia 23 lipca br. do godz. 14:00.

 

Dodatkowo dla zainteresowanych osób dostępne są następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – dotyczący osób z rodziny wielodzietnej

Załącznik nr 2 – dotyczący osób samotnie wychowujących dziecko

 

 

Osoby ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności proszone są o dostarczenie następujących dokumentów:

  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Osoby, które zostaną przyjęte do Bursy proszone są  dodatkowo o wypełnienie i dostarczenie w dniu przyjazdu dokumentu – OŚWIADCZENIA.

 

ZASADY I TERMINARZ REKRUTACJI  2019/2020 

 

Rekrutacja odbywa się zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy.