INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMELDOWANIA NA POBYT CZASOWY

UWAGA! Każdy wychowanek mieszkający w Bursie powyżej trzech miesięcy musi obowiązkowo zameldować się na pobyt czasowy.

 

Wychowankowie niepełnoletni

Rodzice/opiekunowie prawni muszą wypełnić formularz drukowanymi literami. Druk można pobrać ze strony Urzędu Miasta Bydgoszczy –> POBIERZ DRUK.

Wypełniony dokument należy dostarczyć do Dyrektora Bursy, gdzie zostanie opieczętowany oraz podpisany. Następnie rodzice/opiekunowie prawni udają się z drukiem oraz dowodem osobistym wychowanki/-a lub w przypadku braku dowodu osobistego, ze skróconym odpisem aktu urodzenia do biura meldunkowego Urzędu Miasta Bydgoszczy – adresy najbliżej położonych biur poniżej.

 

Wychowankowie pełnoletni

Osobiście wypełniają drukowanymi literami i podpisują formularz, kóry można pobrać ze strony Urzędu Miasta Bydgoszczy –> POBIERZ DRUK.

Po wypełnieniu dokumentu należy go dostarczyć swojemu wychowawcy, w celu uzyskania podpisu i pieczątki Dyrektora placówki.  Następnie, osobiście trzeba dokonać meldunku w Urzędzie Miasta Bydgoszczy – adresy najbliżej położonych biur poniżej.

 

Szczegóły dotyczące obowiązkowego zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy dostępne na stronie Urzędu Miasta Bydgoszczy.

 

Adresy biur meldunkowych Urzędu Miasta Bydgoszczy:

 

Biuro meldunkowe nr 1 
ul. Przyrzecze 13; I piętro, pok. 106
tel.: 52 5858126, 52 5858840

Punkt obsługi CH Zielone Arkady 
ul. Wojska Polskiego 1
tel.: 52 5859466