OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

(Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie  Art. 6 ust.1 lit.c, RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Bursa nr 3 z siedzibą przy ul. Słonecznej 19, 85-348 Bydgoszcz.

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Mirosława Zbielska. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować mailowo na adres: 

 

iod@um.bydgoszcz.pl

 

 

Państwa dane są przetwarzane na podstawie Art.6 lit.c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, celem wypełnienia obowiązku opiekuńczo - wychowawczego Bursy nr 3.