Kadra

Bursa zapewnia doświadczoną i kompetentną kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach opiekuńczo-wychowawczych:

mgr Alicja Pućka- Dyrektor Bursy – nauczyciel dyplomowany

 • pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • surdopedagogika
 • oligofrenopedagogika
 • doradztwo zawodowe i terapia pedagogiczna
 • wiedza o życiu seksualnym człowieka
 • zarządzanie oświatą
 • italianistyka

 

mgr Beata Biniecka – Wychowawca – nauczyciel dyplomowany

 • pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • zarządzanie oświatą
 • surdopedagogika
 • tyflopedagogika
 • oligofrenopedagogika

 

mgr inż. Elżbieta Dalak – Wychowawca – nauczyciel dyplomowany

 • zootechnika
 • opieka nad małym dzieckiem
 • przygotowanie do nauczania przedmiotów ogólnych
 • oligofrenopedagogika
 • przygotowanie do życia w rodzinie
 • informatyka i technologia informacyjna

 

mgr Robert Hanyżewski – Wychowawca – nauczyciel dyplomowany

 • resocjalizacja
 • surdopedagogika
 • oligofrenopedagogika
 • wychowanie fizyczne

 

mgr Michał Helmin – Wychowawca – nauczyciel dyplomowany

 • pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • oligofrenopedagogika
 • surdopedagogika
 • tyflopedagogika
 • historia
 • bibliotekoznawstwo i edukacja biblioteczna

 

mgr Dorota Kordus – Wychowawca – nauczyciel dyplomowany

 • resocjalizacja
 • surdopedagogika
 • tyflopedagogika
 • oligofrenopedagogika
 • bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

 

mgr Karolina Kozłowska – Wychowawca – stażysta

 • pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • oligofrenopedagogika

 

mgr Wojciech Kusiak – Wychowawca – nauczyciel dyplomowany

 • pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • wychowanie fizyczne
 • surdopedagogika
 • oligofrenopedagogika

 

mgr Dariusz Łaba – Wychowawca – nauczyciel dyplomowany

 • pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • zarządzanie oświatą
 • surdopedagogika
 • tyflopedagogika
 • oligofrenopedagogika
 • turystyka

 

mgr Beata Mrugowska – Wychowawca – nauczyciel dyplomowany

 • pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • pedagogika szkolna
 • sztuka
 • edukacja i poradnictwo zawodowe

 

mgr Iwona Nycek – Wychowawca – nauczyciel dyplomowany

 • pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • oligofrenopedagogika
 • biologia

 

mgr Hanna Sobkowska – Wychowawca – nauczyciel dyplomowany 

 • pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • pedagogika przedszkolna
 • bibliotekoznawstwo i edukacja biblioteczna
 • oligofrenopedagogika

 

 

Każdy z wychowawców posiada odpowiednie przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.