O nas

Bursa Nr 3 w Bydgoszczy jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów, uczących się poza miejscem stałego zamieszkania. Bursa jest placówką międzyszkolną. Wspiera pracę dydaktyczno-wychowawczą szkół, do których uczęszczają nasi wychowankowie oraz wspomaga rodziców w sprawowaniu opieki i wychowaniu młodzieży. Preferujemy indywidualne podejście do każdego wychowanka. W placówce działa samorząd mieszkańców – Młodzieżowa Rada Bursy, a także sekcje:

 • sportowa,
 • kulturalna,
 • kulinarna,
 • ekologiczna,
 • plastyczna,
 • higieniczno – porządkowa.

 

JAK DO NAS TRAFIĆ?

Łatwo można do nas dotrzeć komunikacją miejską tramwajami nr 1 lub 3. Bezpośrednio dociera do nas także autobus nr 64.

WYCHOWANKOWIE MAJĄ DO DYSPOZYCJI:

 • czteroosobowe pokoje,
 • dobrze wyposażone pokoje nauk,
 • bezprzewodowy dostęp do internetu,
 • pracownie komputerowe,
 • możliwość gry w tenisa stołowego i darta,
 • świetlicę,
 • gry planszowe,
 • salę telewizyjną,
 • bibliotekę,
 • stołówkę,
 • kuchnię dla młodzieży,
 • korzystamy z sali gimnastycznej w zaprzyjaźnionej szkole ZSM nr 2.

 

 

BURSA ZAPEWNIA:  

 • doświadczoną i kompetentną kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach opiekuńczo-wychowawczych,
 • odpowiednie warunki do nauki (pokoje do nauki indywidualnej) a także pomoc w nauce,
 • całodzienne wyżywienie,
 • dobre warunki bytowe,
 • możliwość uczestnictwa w imprezach kulturalnych i sportowych,
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.