4 KWIETNIA 2019r. - UROCZYSTE POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

 

Nadszedł czas pożegnania. Trudno się z wami rozstawać. Mamy nadzieję, że okres spędzony w bursie był dla Was inspirujący, pełen doświadczeń i miło będziecie go wspominać. Na początku  wszystkich tegorocznych absolwentów  pożegnała pani dyrektor Alicja , a następnie przedstawicielka  samorządu - Angelika. Wszyscy odchodzący wychowankowie otrzymali pamiątkowe laurki oraz słoniki - na szczęście. Opiekunka samorządu p.Dorota podziękowała dodatkowo odchodzącym członkom samorządu oraz osobom angażującym się  w działalność wolontariacką.  Otrzymali oni  maskotki, puzzle oraz dyplomy. Przy kawie i cieście wspominaliśmy " stare czasy". Rozmawialiśmy o Waszych planach po opuszczeniu bursy.